Najčastejšie otázky

Ďakujeme  že si zvolil autoškolu Fénix, ako autoškolu v ktorej si chceš urobiť „vodičák“ skúsime sa ti odpovedať na otázky ktoré si kladieš v súvislosti so získaním vodičského oprávnenia.

Do autoškoly sa môžeš prihlásiť už v 16 rokoch pri čom v deň skúšky musíš mať 17 rokov. Naša autoškola ponúka veľa možností čo sa týka dĺžky kurzu ako i jeho ceny. Viacej informácií nájdeš v ponuke kurzov.

Štandardný kurz trvá cca 2 – 3 mesiace a cena je 888 euro. To znamená že do kurzu sa prihlás tak 2 – 3 mesiace pred dovŕšením veku, prostredníctvom online prihlášky alebo priamo v autoškole. O začiatku kurzu ťa budeme informovať emailom alebo to nájdeš na našej stránke.

Platný Občiansky preukaz. V autoškole ti dáme Žiadosť na získanie vodičského oprávnenia (môžeš si ju stiahnuť aj v dokladoch na stiahnutie na stránke). Túto žiadosť si necháš potvrdiť u lekára a ak nemáš 18 rokov aj podpísať od jedného z rodičov. Po odovzdaní takto vypísanej žiadosti môžeš začať výcvik v autoškole.

Platí sa priamo v autoškole prostredníctvom príjmového bločka (treba si ho uschovať), alebo na číslo účtu prevodom kde do poznámky pre príjemcu treba uviesť meno žiaka.

Je možné si platbu rozdeliť na viacero častí pri čom jednou z podmienok ukončenia kurzu je doplatenie  autoškoly. Prvú splátku 150 euro treba uhradiť na prvej teórií.

Teórie autoškoly si dohodnete na prvom stretnutí, ak je treba konzultácia nie je problém (nedopláca sa za ňu)

Všetky učebné pomôcky sú pre žiakov autoškoly zadarmo. Tak že netreba nič kupovať.

Nie je problém, ale treba si položiť inú otázku? Koľko sa toho naučím, keď pôjdem po rovinke domov? A ten čas som mohol venovať jazde po meste a riešení dopravných situácií a zdokonaľovaniu sa v ovládaní vozidla.

Na skúšky ťa autoškola môže prihlásiť najskorej po ukončení výcviku a polícia rozhodne o termíne skúšok. Skúška sa skladá z teoretickej časti na Polícií prostredníctvom testu (40 otázok za 30 minút na 90℅).

Po úspešnom zložení skúšky na“ PC“ sa v danom termíne políciou (môže to byť aj v ten istý deň) vykoná praktická skúška na Autocvičisku a následne v cestnej premávke.

Ak by si z niektorej skúšky bol hodnotený stupňom „NEPROSPEL“ skúšku môžeš opakovať 3 x. to znamená že máš v autoškole 4 pokusy.

Samozrejme že sa  o teba postaráme. Deň pred skúškou budeme mať malú „GENERÁLKU“ tak ako na skúškach si prejdeme cele cvičisko ako i jazdu za uvedenú prípravu sa neplatí je to v cene kurzu.

Môže sa stať. Ale to nie je žiadna „katastófa“ keď to nedáš  na 1 x. Cena sa odvíja od toho čo všetko si chceš vyskúšať a koľko krát. Základná cena pozostáva 1 hodina– 45 min jazda v cestnej premávke 25 euro + 1 hodina – 45 min jazda na autocvičisku 25 euro + jazda na skúškach 25 euro + 8 euro koľok pre políciu za opravnú skúšku.

Tak že celková cena za opravnú skúšku je 83 euro.  Pre nie žiakov našej autoškoly je cena za preskúšanie 120 euro.        

Samozrejme nie j v tom žiadny problém a všetko vybavíme za teba.