Pre žiakov

Teória

Teória pozostáva 32 hodín , ktoré sú rozdelené na menšie vyučovacie celky (2 alebo 3) hodiny v jednom celku. Výučba teórie pozostáva z viacerých oblastí a to sú :

PCP – pravidlá cestnej premávky (zákon č.8/ 2009 Z. z. vyhlášky č.9/2009 Z.z. zákona č.106/2018 Z. z.) t.z.n. paragrafy , dopravné situácie a dopravné značky.

TVV – teória vedenia vozidla

ZBJ – zásady bezpečnej jazdy

NVÚ – náuka o vozidlách a ich údržbe

OP – opakovanie

Praktický výcvik

Praktický výcvik pozostáva z 39 hodín ,ktoré sú rozdelené do menších 2 alebo 3 hodinových celkov.  Praktický výcvik sa plánuje priamo na teórii , tak aby  vyhovoval potrebám žiaka. Jazda sa môže vykonávať v 2 hodinových celkoch 1 ½  alebo 3 hodiny 2 .15 min. Jazdy sa vykonávajú v čase od 06 30 do 18 30 v priebehu celého dňa vrátane soboty a nedele.

  • 4 hodiny na auto trenažéry (je to super, všetko si môžete vyskúšať bez stresového zaťaženia)
  • 2 hodiny na auto cvičisku (cieľom je naučiť sa používať základné ovládacie prvky vozidla, nácvik rozjazdu a zastavenia, jazda len prvý prevodový stupeň)
  • 30 hodín v cestnej premávke (nemusíte sa báť pekne postupne bez stresu)
  • 2 hodiny na auto cvičisku (cieľom je uplatniť nadobudnuté skúsenosti z cestnej premávky do podmienok auto cvičiska tak ako je to na záverečnej skúške)
  • 1 hodina praktická údržba (cieľom je oboznámiť žiaka s vozidlom a jeho údržbou, kontrola jednotlivých kvapalín ako i ostatné činnosti súvisiace s prevádzkou vozidla)